GIỐNG CÂY SƯA ĐỎ

Các mô hình trồng cây sưa đỏ kết hợp cây khác

 9/30/2019  Đăng bởi: admin

Giới thiệu các mô hình trồng cây sưa kết hợp các loại cây ngắn ngày khác, dưới tán cây sưa rất thích hợp để trồng cây dược liệu và các loại cây ưa bóng râm

Các mô hình trồng cây sưa đỏ kết hợp cây khác


1. Mô hình trồng cây dược liệu trà hoa vàng cây đinh lăng sâm cau dưới tán sưa
đây là mô hình đang cho thu nhập tốt nhất hiện nay, cây đinh lăng ưa bóng dâm và được thu hoạch sau 3 năm, với cây trà hoa vàng thì đây là cây ở tầng thấp cho thu nhập ổn định lâu dài, trà hoa vàng là cây bắt buộc phải trồng dưới tán cây khác hoặc phải làm mái che, trà hoa vàng là loại cho thu nhập siêu lợi nhuận trên 1 diện tích nhỏ, 1 mẫu đất (3600m2) trồng kín cây trà hoa vàng sau khoảng 3 năm trở ra cho thu khoảng gần 200kg hoa tươi với giá bán trung bình 1,5tr/1kg và sau đó từng năm sản lượng hoa sẽ tăng thêm từng năm 


xem video bên dưới


- ngoài cây trà hoa vàng cây đinh lăng thì còn rất nhiều cây dược liệu khác đều phát triển tốt dưới tán cây sưa

--------------- Bài viết đang được cập nhật -----------------