CÁCH TRỒNG VÀ NHÂN GIỐNG

Cách trồng và chăm sóc cây trà hakoda Tam Đảo

 12/9/2019  Đăng bởi: admin

Hiện nay giống hakoda Tam Đảo đang được đánh giá là tốt nhất và hiệu quả nhất vì loại này dễ chăm sóc dễ có hoa, hoa rất vàng rất to, cánh hoa dày và hàm lượng dược liệu cũng rất cao

Cách trồng và chăm sóc cây trà hakoda Tam Đảo

Giống trà hoa vàng hakoda tam đảo tương đối dễ chăm sóc, yêu cầu về độ che phủ không quá lớn, chỉ cần đạt 40% trở lên là được, về độ phát triển cũng khá nhanh, không giống như lá nhỏ ensis tam đảo, giống ensis lá nhỏ tam đảo yêu cầu về độ che phủ khá cao, về chất đất cũng khá khắt khe.
- bài viết đang được cập nhật .............