CÂY GIỐNG TRÀ HOA VÀNG

Camellia tamdaoensis trà hoa vàng lá nhỏ Tam Đảo cây cao 20cm-40cm

 6/6/2020  Đăng bởi: admin

lá nhỏ ensis tam đảo có hàm lượng dược liệu rất cao, cây 20cm-40cm giá dao động 250k - 40k, ensis nên trồng sử dụng cho gia đình không lên trồng làm kinh tế

Camellia tamdaoensis trà hoa vàng lá nhỏ Tam Đảo cây cao 20cm-40cm

cây cành hom đã phát triển ổn định 2 năm