CÂY GIỐNG TRÀ HOA VÀNG

Hakoda Tam Đảo cây đã phát triển ổn định

  5/14/2021

Trà hoa vàng Camellia Hakoda Tam Đảo là giống sai hoa nhất Tam đảo hoa to đẹp, cây đã phát triển ổn định

Đọc tiếp

Phani Tam Đảo gốc to bon sai vanh 40

  5/14/2021

Camellia phani Tam Đảo gốc to có thể trồng chơi bon sai trong chậu cảnh, vanh 40cm thông thường là khó tìm rồi các bác nhé

Đọc tiếp

Phani Tam Đảo gốc to bon sai vanh 40

  5/14/2021

Camellia phani Tam Đảo gốc to có thể trồng chơi bon sai trong chậu cảnh, vanh 40cm thông thường là khó tìm rồi các bác nhé

Đọc tiếp

Trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo thân tán đẹp

  5/13/2021

Cây thoát thân thoát tán rất đẹp đang phát triển rất mạnh, vừa trồng làm cảnh vừa có dược liệu quý cao cấp để thưởng thức 

Đọc tiếp

Hakoda Tam Đảo rất sai hoa

  5/13/2021

Camellia Hakoda Tam Đảo luôn là giống đứng đầu của trà hoa vàng tam đảo do những đặc tính về dược liệu và năng suất thu hoa rất cao, hoa to đẹp 

Đọc tiếp

Camellia hakoda Tam Đảo cây bé hoa nhiều

  4/18/2021

Với giống hacoda Tam Đảo thì cây rất bé nhưng đã cho hoa rất nhiều là rất phổ biến

Đọc tiếp

Trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo 250k

  3/25/2021

Camellia hakoda Tam Đảo cây phát triển mạnh ổn định

Đọc tiếp

Trà hoa vàng Tam Đảo thân gốc to đẹp

  3/25/2021

trà hoa vàng camellia phani Tam Đảo cây thân gốc to trồng trong chậu cảnh 

Đọc tiếp

Trà hoa vàng Tam Đảo đã phát triển ổn định

  3/25/2021

Đây là cây đã phát triển ổn định trên 2 năm lực phát triển mạnh

Đọc tiếp

Trà hoa vàng giống lá nhỏ Bắc giang

  4/18/2021

Đây là giống trà hoa vàng thuộc vùng Bắc Giang và Lạng Sơn

Đọc tiếp