GIỐNG CÂY SƯA ĐỎ

Cây vanh 100cm - 120cm lõi trên 20cm giá trên 1 tỷ

 10/1/2019  Đăng bởi: admin

Cây sưa có vanh trên 100cm thông thường có độ tuổi gần 20 năm nếu được chăm sóc tốt, giá cây được định giá theo giá lõi bên trong của cây. Cây vanh trên 100cm thông thường nếu được chăm sóc tốt đúng kĩ thuật từ nhỏ thì lõi sẽ được trên 20cm đường kính vì vậy giá sẽ giao động khoảng trên dưới 1 tỷ

Cây vanh 100cm - 120cm lõi trên 20cm giá trên 1 tỷ


vẫn cây vanh như vậy nếu giống kém và chăm sóc không kĩ thuật thì lõi cũng chỉ hơn 10cm 
khi mua cây loại này bạn sẽ được khoan kiểm tra và tính ra đường kính lõi