GIỐNG CÂY SƯA ĐỎ

Cây sưa giống cao 60cm - 1m bầu to

 5/26/2020  Đăng bởi: admin

với cây cao từ 80cm trở lên các bạn nên lấy loại bầu to để cây ít bị chột vì bầu to rễ cây vẫn chưa ăn ra ngoài nhiều, cây bầu bé cao từ 60cm trở lên rễ đã ăn ra ngoài bầu khá nhiều nên khi lấy ra trồng cây bị chột mất một thời gian

Cây sưa giống cao 60cm - 1m bầu to


video khoan kiểm tra lõi vườn sưa 12 năm tuổi