GIỐNG CÂY SƯA ĐỎ

Cây cao trên 60cm bầu bé

  5/26/2020

Cây đóng trong bầu bé cao trên 60cm, rễ đã ăn ra ngoài bầu rất nhiều,

Đọc tiếp

Cây sưa giống cao 60cm - 1m bầu to

  5/26/2020

với cây cao từ 80cm trở lên các bạn nên lấy loại bầu to để cây ít bị chột vì bầu to rễ cây vẫn chưa ăn ra ngoài nhiều, cây bầu bé cao từ 60cm trở lên rễ đã ăn ra ngoài bầu khá nhiều nên khi lấy ra trồng cây bị chột mất một thời gian

Đọc tiếp

Vườn ươm giống cây sưa đỏ cơ sở 1

  1/2/2020

Hiện tại vườn cây sưa đỏ bố mẹ của cơ sở có 20 cây gần 30 năm tuổi vanh 110 - 120cm và hơn 200 cây độ tuổi khoảng 15 năm được để lại để cung cấp hạt giống cho vườn ươm, 

Đọc tiếp

Cây cao 1m trên 1 năm tuổi thẳng đẹp

  10/9/2019

Cây đã được trồng tập chung ra đất để chăm sóc và uốn nắn cho cây phát triển thẳng đẹp, cây loại này cao từ 1m đến 2m giá phụ thuộc vào chiều cao cây

Đọc tiếp

Cây sưa đỏ giống cao 30cm - 50cm

  10/1/2019

có 2 loại bầu bé và cây bầu to, cây bầu bé cao 20cm đến 50cm, loại bầu to cây cao đến dưới 1m, giá cây bầu bé thông thường bằng 1 nửa giá cây trong bầu to, bao vận chuyển trên toàn quốc, cây con loại này thông thường là cây làm từng năm, nếu để quá 1 năm thì sẽ phải chuyển ra đất hoặc chuyển vào bầu khá to, giá cũng phụ thuộc vào từng thời điểm

Đọc tiếp