CÁCH TRỒNG VÀ NHÂN GIỐNG

Kỹ thuật nhân giống trà hoa vàng từ cây hom đào trên núi về

 12/9/2019  Đăng bởi: admin

Cây trà hoa vàng chủ yếu được nhân giống bằng cây đào trên núi về, nhân giống bằng hạt không phổ biến vì phải mất 5 đến 6 năm cây mới đến tuổi ra hoa.

Kỹ thuật nhân giống trà hoa vàng từ cây hom đào trên núi về

hầu hết cây lấy trên núi về đã trưởng thành và đã có hoa và chủ yếu là những cây vài trục năm vì vậy chỉ sau khi trồng ra đất khoảng 2 đến 3 năm là cây bắt đầu có hoa.

- với hom gốc ta cắt bỏ phần rễ bị sước sát nhiều, tốt nhất là nên để rễ ngắn không nên để quá dài sau đó dùng thuốc chuyên dụng để kích thích ra rễ và mầm, lưu ý các bạn nên dùng thuốc trung quốc vì thuốc việt tỉ lệ sống rất thấp,
- với hom cành thì tỉ lệ sống sẽ thấp hơn gốc và yêu cầu giữ ẩm tốt hơn hom gốc
- cây hom gốc dâm ít nhất 1 năm mới nên mang ra đất trồng, cây hom cành thì lâu hơn một chút và nên để bộ rễ phát triển khỏe mạnh mới nên trồng, 
- bài viết đang được cập nhật ................
cây hom gốc mới cho vào bầu


cành hom mới cắm vào bầu