GIỐNG CÂY SƯA ĐỎ

Vườn ươm giống cây sưa đỏ cơ sở 1

 1/2/2020  Đăng bởi: admin

Hiện tại vườn cây sưa đỏ bố mẹ của cơ sở có 20 cây gần 30 năm tuổi vanh 110 - 120cm và hơn 200 cây độ tuổi khoảng 15 năm được để lại để cung cấp hạt giống cho vườn ươm, 

Vườn ươm giống cây sưa đỏ cơ sở 1


các bạn có điều kiện nên về thăm cơ sở của chúng tôi để được tư vấn toàn diện hơn